Dellen till sågverket i Hillen Tillbaka

Karta Klicka för större karta  
Karta över Forsa Ångsåg 1881. 1. Ångsågen med verkstad. 2 Kasern. 3 Smedja. 4-7 Kaserner. 8 Inspektorsbostad. 9-10 Kaserner. 11 Kolbod. 12 Maskinistens bostad. 13 Kasern.
Text
Forsa ångsåg i Hillen Näsviken med tillhörande byggnader, mekanisk verkstad, inspektorsbostad och arbetarkaserner m m byggdes färdig på ett par år mellan 1857 och 1859. För konstruktion och utrustning svarade åtta engelska tekniker och en svensk expert, ingenjören Carl Anton Jensen (1817-1890).

Från början sågade bolaget bara vid ångsågen i Forsa. Det var bolagets största såg fram till dess att produktionen vid Hybo kom igång 1888. Tillverkningen på 1870 talet var 9.000-10.000 standards per år. 1873 anges tillverkningen ha varit inte mindre än 14.000 standards.

Under de första åren på 1870 talet steg efterfrågan på trävaror och tillgången på timmer var god. Sågningskapaciteten vid Forsa var begränsad. För att öka tillverkningen köptes några mindre vattensågar. Vissa av dem t ex Böle såg och Hamre såg i Forsa, skulle komplettera ångsågen under sommarmånaderna.

När Hybosågen byggdes moderniserades sågen i Forsa och produktionen fortsatte men redan på 1904 talet var sågen i mycket dåligt skick och 1911 beslutades att lägga ned sågen i samband med att man samma år köpte Saltviks sågverk.

Klicka för större bild Klicka för större bild
Forsa Ångsåg uppfördes 1857-1859 i Hillen Näsviken Denna bild berättar om rivningen av Forsa ångsåg
Fler gamla bilder
12 gamla bilder från inspektorsbostaden